Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego po raz pierwszy zorganizowała konkurs „Lider Eksportu Pomorza i Kujaw” w celu wyłonienia najbardziej aktywnego na rynkach zagranicznych przedsiębiorcy naszego regionu..

W tegorocznej edycji konkursu napłynęło 11 zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w dniu 24 listopada 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim, podczas Gali Forum Ekspansji MŚP organizowanej w ramach obchodów VII edycji „Europejskiego Tygodnia MŚP 2015”.

Statuetkę, dyplom oraz nagrodę rzeczową dla Lidera Eksportu Pomorza i Kujaw 2015 zostały ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tytuł Lidera Eksportu Pomorza i Kujaw 2015 otrzymało przedsiębiorstwo: Chairconcept.com Sp. z o.o.

Firma Chairconcept oferuje kompleksowe rozwiązania dla hoteli, restauracji, pubów, biur, urzędów, centrów konferencyjnych z całego świata, dostarczając wyposażenie i rozwiązania dostosowane do specjalnych potrzeb klientów. Całkowity udział eksportu w sprzedaży przedsiębiorstwa w roku 2014 wyniósł niemal 100%, osiągając wielkość prawie 25 mln zł.

Wyróżnienie w konkursie Lider Eksportu Pomorza i Kujaw 2015 otrzymała firma: Dudek Paragliders Sp. j.

Firma Dudek Paragliders jest producentem najwyższej jakości paralotni i akcesoriów związanych z paralotniarstwem. Produkcja firmy koncentruje się na skrzydłach, wraz z częścią dodatkowego wyposażenia typu: uprzęże, systemy hamujące, plecaki i inne drobne akcesoria. Produkcja odbywa się w całości w Polsce. Firma eksportuje swoje produkty do 80 krajów na całym świecie, a udział eksportu w roku 2014 wyniósł ponad 70% w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa.

Listopad 30th, 2015

Zobacz takze: Poprzednie edycje

VII edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw przeszła do historii

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego już po raz siódmy zorganizowała konkurs „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” dla najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

W tym roku napłynęły 32 zgłoszenia: w kategorii innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo zgłosiło się 14 przedsiębiorców, w kategorii innowacyjne małe przedsiębiorstwo zgłosiło się 9 przedsiębiorców, w kategorii innowacyjne średnie przedsiębiorstwo zgłosiło się 9 przedsiębiorców. W konkursie zgłoszono 19 wdrożeń produktowych, 6 usługowych i 7 technologicznych.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w dniu 24 listopada 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim, podczas Gali Forum Ekspansji MŚP organizowanej w ramach obchodów VII edycji „Europejskiego Tygodnia MŚP 2015”.

Statuetki, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozdano w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo. Ponadto ufundowane zostały specjalne wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Prezydenta Miasta Torunia.

Oto oficjalne wyniki konkursu:

KATEGORIA INNOWACYJNE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2015 w kategorii mikroprzedsiebiorstwo otrzymała firma Copernicus Computing Sp. z o.o., za: Superkomputer hybrydowy CPU/GPU „Kopernik”.
„Superkomputer ‘Kopernik’ to najpotężniejszy w regionie klaster do obliczeń rozproszonych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom hybrydowym opracowanym w firmie superkomputer ‘Kopernik’ dysponuje mocą umożliwiającą przyprowadzanie skomplikowanych symulacji fizycznych i renderingu, czyli tworzenia wysokiej jakości obrazów. Ponadto, już w przyszłym roku prace badawczo-rozwojowe zwiększą moc obliczeniową czterokrotnie, pozwalając na wpisanie ‘Kopernika’ na TOP500 – prestiżową listę najpotężniejszych superkomputerów na świecie.”

Wyróżnienie otrzymała firma Syneo.pl Karol Chęciński, za: Narzędzie do planowania i optymalizacji produkcji „Planer”.
„Planer jest profesjonalnym narzędziem do planowania i optymalizacji produkcji. Planer stanowi bazę bezpieczeństwa informacji i wszelkich danych. Jest podstawą właściwego funkcjonowania firm produkcyjnych na całym świecie, ponieważ eliminuje awarie maszyn.″

KATEGORIA INNOWACYJNE MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2015 w kategorii małe przedsiębiorstwo otrzymała firma High Technology Glass Polska Sp. z o.o., za: Wdrożenie przez spółkę HTG innowacyjnej technologii produkcji paneli szkła ogrzewanego.
„Proponowana technologia jest zespołem metod i procesów produkcyjnych służących wytworzeniu laminowanych paneli szkła ogrzewanego umożliwiającego usunięcie z ich powierzchni wilgoci, śniegu czy lodu, a także pozwalającego na ogrzewanie pomieszczeń. Rozwiązania technologiczne dotyczą likwidacji dzisiaj istniejących trudności produkcyjnych i opierają się na połączeniu szkła z obwodem elektrycznym pełniącym jednocześnie funkcję, zarówno zintegrowanego sensora temperatury kontrującego temperaturę powierzchni szkła pokrytego nisko emisyjną powłoką przewodzącą, jak i zintegrowanego elementu zasilającego wykonanego na powierzchni powłoki.”

Wyróżnienie otrzymała firma T Komp Tomasz Kruszewski, za: Opracowanie innowacyjnego narzędzia dla programistów ‘Wehikuł Czasu’.
„Innowacyjne narzędzie dla programistów eliminujące proces debugowania w trakcie tworzenia oprogramowania dla platformy .Net. Pozwala na szybkie wykrywanie i naprawianie błędów w programach. Śledzi i wykrywa źródła błędów na zasadzie cofania się w czasie podczas pracy programów komputerowych. Jest to jedyne na świecie rozwiązanie dla platformy .NET, które rejestruje pełny stan wykonania programu dla każdej linii kodu.”

KATEGORIA INNOWACYJNE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO:

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2015 w kategorii średnie przedsiębiorstwo otrzymała firma Plast-farb Sp. z o.o. Sp. k., za: Innowacyjną kopertę bezpieczną. „Koperta bezpieczna to specjalnie zaprojektowane opakowanie z folii PE, służące do przechowywania wartościowych przedmiotów, pieniędzy, poufnych dokumentów czy dowodów rzeczowych. Ideą tego typu opakowań jest uniemożliwienie dostępu do zawartości, bez pozostawienia wyraźnych i trwałych śladów na opakowaniu. Zawartość koperty jest chroniona przed dostępem, do momentu trwałego zniszczenia opakowania.”

W tym roku z uwagi na wyrównany poziom w kategorii innowacyjne średnie przedsiębiorstwo, Komisja konkursowa postanowiła przyznać aż cztery wyróżnienia:

Klimat Solec Sp. z o.o., za: System automatyki Wayy.
„System automatyki Wayy to kompleksowy system automatyki umożliwiający monitoring i zarządzanie systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Pozwala na pełną kontrolę i analizę parametrów, a w konsekwencji na optymalizację kosztów utrzymania obiektu.”
Europanels Sp. z o.o., za: System hydro- i termo-izolacji dachów płaskich ThermaMembrane FR.
„System hydro- i termo-izolacji dachów płaskich ThermaMembrane FR to unikalne w skali światowej rozwiązanie integrujące dwie podstawowe funkcje izolacyjne w jednym produkcie, mającym postać płyty izolacyjnej.”
Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o., za: Opracowanie maszyny pakującej opakowania typu pouch w karton zbiorczy.
„Urządzenie umożliwia w pełni automatyczne pakowanie produktów o eliptycznym dnie w karton zbiorczy. Dzięki zastosowaniu komponentów światowej czołówki możliwe jest uzyskiwanie dużych wydajności przez cały okres eksploatacji maszyny. Innowacyjność rozwiązania tkwi w pełnej automatyzacji procesu pakowania.”
FreeVolt Sp. z o.o., za: Moduły fotowoltaiczne EESM III generacji.
„Produkcja i sprzedaż innowacyjnych modułów PV FreeVolt™ stanowi zupełnie nowe standardy na globalnym rynku fotowoltaiki. Ulepszone zestawienie komponentów (BOM), wysoce zautomatyzowany proces produkcyjny oraz liczne innowacje w technologii połączeniowej EESM w powiązaniu z ogniwami słonecznymi nowej generacji przełamują ograniczenia istniejących technologii.”

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Wyróżnienie trafiło do firmy High Technology Glass Polska Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

Nagrodę otrzymała firma Plast-farb Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia.

SKŁAD KAPITUŁY KONKURSOWEJ:

dr inż. Ewa Rybińska – Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

dr Wojciech Daniel – Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia

Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy

dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP

prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Nauki, Badań i Wdrożeń oraz Innowacyjności

prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

prof. dr hab. Robert Karaszewski – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Maria Anna Karwowska – Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan

dr Marcin Kilanowski – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK

Maciej Krużewski – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie. Kolejna edycja już w 2016 roku. Serdecznie zapraszamy już dziś!

Listopad 27th, 2015

Zobacz takze: Poprzednie edycje

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie.

 

W tym roku napłynęła rekordowa liczba 40 zgłoszeń.

– w kategorii: Innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo zgłosiło się 20 przedsiębiorców,
– w kategorii: Innowacyjne małe przedsiębiorstwo zgłosiło się 15 przedsiębiorców,
– w kategorii: innowacyjne średnie przedsiębiorstwo zgłosiło się 5 przedsiębiorców.
W konkursie zgłoszono 19 wdrożeń produktowych, 15 usługowych i 6 technologicznych.

Gala finałowa połączona z wręczeniem nagród wszystkim laureatom odbyła się 28 października 2014 roku podczas konferencji: „Europejskiego Tygodnia Kreatywności”, która wieńczyła tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia MŚP w naszym województwie.

Nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego rozdano w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo. Ponadto ufundowane zostały specjalne wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Prezydenta Miasta Torunia.

 

Kategoria mikroprzedsiębiorstwo:

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2013 w kategorii mikroprzedsiebiorstwo otrzymała firma Torqway Sp. z o.o., za: „Pojazd napędzany siłą mięśni ramion, w którym zasada działania napędu powoduje zamianę wahadłowego ruchu dźwigni na jednokierunkowy ruch obrotowy osi koła. Pojazd może być wykorzystany zarówno w rehabilitacji, w sporcie, jak i rekreacji. Podczas najbardziej prestiżowych targach wynalazków w USA – INPEX 2014 urządzenie zostało uznane za Najlepszy Wynalazek z Europy.”
Wyróżnienie otrzymała firma Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska – Czarny, za: „Innowacyjną technologię badania składu jakościowego żywności zawierającej składniki pochodzenia zwierzęcego. Opracowana metoda pozwoli na realizację procesu kontroli jakości żywności na najwyższym możliwym poziomie i w najszerszym zakresie″.

Kategoria małe przedsiębiorstwo:

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2013 w kategorii małe przedsiębiorstwo otrzymała firma Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd, za: „Cztero-kwadrantowy, trójpoziomowy przemiennik częstotliwości o zasilaniu 1000-1200V, który ma szerokie zastosowanie w technice napędowej średnich napięć i dużych mocy, szczególnie dotyczy ono przemysłu wydobywczego”.
Wyróżnienie otrzymała firma Optiguard Sp. z o.o., za: Czujnik UMH4 – zabezpieczenie służące do prezentacji i ochrony smartphonów, tabletów, nawigacji oraz kompaktowych aparatów fotograficznych, który zapewnia idealną prezentację produktów na płaszczyznach pionowych, poziomych oraz ukośnych”.

Kategoria średnie przedsiębiorstwo:

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2013 w kategorii średnie przedsiębiorstwo otrzymała firma Plast-farb Sp. z o.o. Sp. k., za: Opakowania biodegradowalne, wykonane z tworzywa w pełni kompostowalnego, rozwiązanie w pełni ekologiczne, odpowiadające na potrzebę odnalezienia alternatywnej metody pozyskiwania surowców odnawialnych.”
Wyróżnienie otrzymała firma Intemo S.A., za: Innowacyjny system wentylacji połaciowej dachów. Przez odpowiedni dobór materiałów uzyskano długoletnią żywotność, odporność na proces odbarwienia oraz energooszczędność ze względu na możliwość powtórnego przetworzenia.”

Specjalne wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wyróżnienie to trafiło do firmy Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska – Czarny z Bydgoszczy.

Specjalne wyróżnienie Prezydenta Miasta Torunia. Nagrodę tę otrzymała firma Torqway Sp. z o.o. z Torunia.

 

Kolejna edycja już w tym roku!

Październik 2nd, 2015

Zobacz takze: Poprzednie edycje

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego już po raz piąty zorganizowała konkurs „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw”. Gala finałowa połączona z wręczeniem nagród wszystkim laureatom odbyła się 28 listopada 2013 roku podczas konferencji: „E-biznes – polska specjalizacja czy sen o przyszłości? Nasz rynek na tle Europy”, która wieńczyła tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia MSP w naszym województwie. Nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego rozdano w trzech kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo. Laureatom gratulujemy!

Konkurs miał na celu wyróżnienie i wypromowanie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogli ubiegać się o tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2013” w trzech kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo.

KATEGORIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:

 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2013 w kategorii mikroprzedsiebiorstwo otrzymała firma AM2M Sp. z o.o. S.K. za „prowadzenie badań rozwojowych w obszarze obrazowania biomedycznego, realizowanych na zamówienie przemysłu.”
 • Wyróżnienie otrzymała firma Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny za „innowacyjną technologię pozwalającą wprowadzić na rynek produkt w postaci testu genetycznego, który polega na wykrywaniu dużej liczby mutacji w genach BRCA1 i BRCA2″.

KATEGORIA MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:

 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2013 w kategorii małe przedsiębiorstwo otrzymała firma Optiguard Sp. z o.o. za „Czujnik Jack 3,5 – zabezpieczenie nowej generacji podłączane do gniazda audio chronionego produktu”.
 • Wyróżnienie otrzymała firma Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerdza „kompleksowy system przekształtnika dla przepompowni wysokociśnieniowych pozwalający na dwukierunkowy przesył energii elektrycznej stosowanych szczególnie w odwiertach naftowych”.

KATEGORIA ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO:

 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2013 w kategorii średnie przedsiębiorstwo otrzymała firma Huta Szkła TUR Sp. z o.o. za „wdrożenie innowacyjnej technologii wytopu szkła z zastosowaniem opatentowanej metody ekologicznego topienia tlenowo-paliwowego oraz wprowadzeniu na rynek ulepszonych opakowań o parametrach jakościowych właściwych dla nowoczesnych technik zdobniczych.”
 • Wyróżnienie otrzymała firma Laude Smart Intermodal za „opatentowany innowacyjny sposób przewozu ładunków w specjalistycznych kontenerach stalowych, które m.in. eliminują koszty opakowań i zabezpieczeń towaru oraz przeładunków przy jednoczesnym zwiększeniu tonażu przewozu.”

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Wyróżnienie to trafiło do firmy Vivid Games z Bydgoszczy.

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

Nagrodę tę otrzymała firma Optiguard Sp. z o.o.

W V edycji konkursu zostało przesłanych 34 zgłoszenia od przedsiębiorców z sektora MŚP. W poszczególnych kategoriach konkursowych napłynęło:

– 16 zgłoszeń w kategorii mikroprzedsiębiorstwo,
– 12 zgłoszeń w kategorii małe przedsiębiorstwo,
– 6 zgłoszeń w kategorii średnie przedsiębiorstwo.

Kolejna edycja już w roku 2014!

Październik 2nd, 2015

Zobacz takze: Poprzednie edycje

Rozstrzygnięcie konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2012 – wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń

Kolejna edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw – rozstrzygnięta! Ogłoszenie wyników i uroczyste nagrodzenie laureatów odbyło się 18 października podczas konferencji wieńczącej obchody Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja przyniosła rekordową liczbę zgłoszeń – w sumie wpłynęło ich 37. Podobnie jak w poprzednim roku przedsiębiorcy mogli ubiegać się o tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2012” w trzech kategoriach: innowacyjna technologia, innowacyjny produkt oraz innowacyjna usługa. W kategorii  innowacyjna technologia wpłynęło 8 zgłoszeń, w kategorii innowacyjny produkt przedsiębiorcy złożyli 18 formularzy, natomiast w kategorii innowacyjna usługa zgłosiło się 11 przedsiębiorców. Wśród zgłoszonych firm najwięcej reprezentowało mikroprzedsiębiorstwa – 49%, 24% zgłoszeń napłynęło od małych firm, pozostałe 27%to formularze otrzymane od średnich przedsiębiorstw.

Kapituła Konkursu przyznała następujące wyróżnienia i tytuły:

1. INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2012 w kategorii innowacyjna technologia otrzymała firma DRUK-INTRO S.A. za: wdrożenie technologii eliminowania niskocząsteczkowych lotnych związków chemicznych w produkcji książeczek dla dzieci.
 • Wyróżnienie otrzymało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOBUD Sp. z o.o. za: energooszczędną technologię budowy domów typu EKOBUD.

2. INNOWACYJNY PRODUKT

 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2012 w kategorii innowacyjny produkt otrzymała firma GIS MEDIA za: PetroGIS – pakiet narzędzi geoinformatycznych dla geofizyki.
 • Wyróżnienie otrzymało Biuro Projektowo-Handlowe BIPROMASZ Mieczysław Gorzoch za: osprzęt wiertniczy koparkowy maszynowy OKM.

3. INNOWACYJNA USŁUGA

 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2012 w kategorii innowacyjna usługa otrzymała firma INEL – Lech Detmer za: usługę optymalizacji kosztów i monitorowania zużycia energii elektrycznej z zastosowaniem Systemu Internetowego Monitorowania Zużycia Energii Elektrycznej (SIMZE).
 • Wyróżnienie otrzymała firma RENCRAFT Sp. z o.o. za: Contracting – sprzedaż ciepła generowanego w nowoczesnych instalacjach opalanych biomasą w formule długoterminowej umowy na dostawę ciepła.

W ramach tegorocznej edycji konkursu przyznane zostały również dwa Specjalne Wyróżnienia:

 • Specjalne Wyróżnienie Prezydenta Miasta Torunia dla najbardziej innowacyjnej firmy z Torunia, które trafiło do firmy ABM SPACE EDUCATION Sp. z o.o. za: kampanię testową przyrządów badawczo-pomiarowych do badań środowiskowych za pomocą zrobotyzowanej platformy mobilnej.
 • Specjalne Wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla najbardziej innowacyjnej firmy z Bydgoszczy, które trafiło do Przedsiębiorstwa Informatyki ZETO Bydgoszcz Sp. z o.o. za: zet.PORTAL – system zarządzania serwisami www.

Październik 1st, 2015

Zobacz takze: Poprzednie edycje

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego już po raz trzeci zorganizowała konkurs „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw”. Gala finałowa połączona z wręczeniem nagród wszystkim laureatom odbyła się 11 października 2011 roku podczas konferencji: „Europa w 2020 roku — perspektywy zmian dla MSP”, która wieńczyła tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia MSP w naszym województwie. Nagrody ufundowali patroni honorowi: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2011 Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2011
Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2011 Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2011
Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2011 Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2011
Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2011 Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2011
Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2011

Konkurs miał na celu wyróżnienie i wypromowanie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogli ubiegać się o tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2011” w trzech kategoriach: Innowacyjna technologia, Innowacyjny produkt oraz Innowacyjna usługa. W tegorocznej edycji konkursu nadesłano 24 zgłoszenia. Kapituła Konkursu przyznała następujące wyróżnienia i tytuły:

KATEGORIA INNOWACYJNA TECHNOLOGIA:

 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2011 w kategorii innowacyjna technologia otrzymała firma POLIMAT Eko Sp. z o.o. za „Sztuczną nerkę dla środowiska”
 • Wyróżnienie otrzymała firma TOTEM s.c. za „Wdrożenie innowacyjnych technologii druku cyfrowego oraz obróbki końcowej produktów”

KATEGORIA INNOWACYJNY PRODUKT:

 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2011 w kategorii innowacyjny produkt otrzymała firma PLANIKA Sp. z o.o. za „Biokominek bezdymny”
 • Wyróżnienie otrzymała firma Precyzja-Technik Sp. z o.o. za „GeoTest60”
 • Wyróżnienie otrzymała firma OPTIGUARD Sp. z o.o. za „Ekspozytor OptiStand”
 • Wyróżnienie otrzymała firma Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o. za „Pianka poliuretanowa (aplikacja kolejowa) NPD 140”

KATEGORIA INNOWACYJNA USŁUGA:

 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2011 w kategorii innowacyjna usługa otrzymała firma fly3Dmap Bydgoszcz za „Osuszanie budynków i budowli metodą INIEKCJI KRYSTALICZNEJ ®”
 • Wyróżnienie otrzymała firma Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group za „Spectrum PSG — e-usługa do zarządzania potencjałem pracowników i organizacją”

W ramach tegorocznej edycji konkursu przyznane zostało również: „Specjalne wyróżnienie Prezydenta Miasta dla najbardziej innowacyjnej firmy z Torunia”. Trafiło ono do firmy POLIMAT Eko Sp. z o.o. za „Sztuczną nerkę dla środowiska”.

Wrzesień 30th, 2015

Zobacz takze: Poprzednie edycje

1 czerwca 2010 roku w Toruńskim Parku Technologicznym odbyła się uroczysta konferencja pt. „Mistrzowie innowacji — nowatorskie metody zarządzania firmą”, wieńcząca obchody II Europejskiego Tygodnia MŚP w regonie kujawsko-pomorskim. Wydarzenie połączone zostało z galą rozdania nagród w ramach II edycji konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Torunia. Konkurs miał na celu wyróżnienie i promowanie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogli ubiegać się o tyłu „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2010” w trzech kategoriach: Innowacyjna technologia, Innowacyjny produkt, oraz Innowacyjna usługa. W tegorocznej edycji konkursu nadesłano 29 zgłoszeń.

W składzie Kapituły Konkursu zasiedli: dr inż. Ewa Rybińska, Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.; dr Wojciech Daniel, Wiceprezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.; Rafał Pietrucień, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia; Prof. dr hab. Stanisław Chwirot, Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. inż. Marek Bieliński, prof. nadzw. UTP, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; Beata Nawrocka, Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; dr Maria Anna Karwowska, Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan; Waldemar Książczak, Wiceprezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców; Henryk Tomaszewski, Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kapituła Konkursu przyznała następujące wyróżnienia i tytuły:

KATEGORIA INNOWACYJNA TECHNOLOGIA:

 • Wyróżnienie otrzymała firma Metalbark za „Produkcję konstrukcji stalowych”.
  Technologia wykorzystywana przez firmę jest stosowana zaledwie przez 5% firm w Europie i niespełna 1% firm w kraju, co czyni ją jedną z naj¬nowocześ¬niej¬szych. Metalbark zdobywa kontrakty na rynkach europejskich, wygrywając z tamtejszą konkurencją.
 • Wyróżnienie otrzymało Przedsiębiorstwo Rolniczo-Handlowe w Wieszczycach Sp. z o.o. za „Modernizację cielętnika z komputerową stacją odpajania cieląt w wieku do 2,5 miesiąca”.
  Technologia zastosowana przez przedsiębiorstwo znacząco wpływa na krzewienie nowoczesnej wiedzy rolniczej poprzez upowszechnianie postępu biologicznego i technologicznego.
 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2010 w kategorii innowacyjna technologia otrzymała firma Grados Sp. z o.o. za „Mikrofalową obróbkę cieplną owoców”.
  Technologia wykorzystywana przez firmę pozwala na produkcję profesjonalnych oraz technologicznie wysoko zaawansowanych produktów spożywczych. Swoje wyroby firma dostarcza do odbiorców w Polce, UE i poza jej granicami. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce uzyskała już w 2007 roku certyfikat ISO 22000–2005.

KATEGORIA INNOWACYJNY PRODUKT:

 • Wyróżnienie otrzymała firma Moller Polska Sp. z o.o. za „Panel dyfuzyjno dźwiękochłonny”.
  Firma podjęła trud i ryzyko opracowania i wdrożenia w Polsce nowego produktu, o właściwościach niespotykanych na krajowym i europejskim rynku.
 • Wyróżnienie otrzymała firma Optiguard Sp. z o.o. za „Centralkę Sieciową Optiguard z oprogramowaniem komputerowym Optiguard Observer”.
  Firma konsekwentnie prowadzi politykę rozwojową w dziedzinie zabezpieczeń dla sieci handlowych, będąc jednocześnie najbardziej rozpoznawalnym producentem tego rodzaju rozwiązań w kraju.
 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2010 w kategorii innowacyjny produkt otrzymała firma Politech Sp. z o.o. za „Linię produktową HEXAGON”.
  Do tej pory nikt nie opracował i nie wdrożył na rynek zestawu opakowań kosmetycznych, które mogą być wykorzystane do opracowania i wprowadzenia na rynek serii kosmetyków łatwo identyfikowalnych. Wprowadzenie do produkcji linii produktowej HEXAGON umożliwia firmie stanie się pionierem w zakresie stworzenia pełnej kompleksowej oferty dla producentów z branży perfumeryjno-kosmetycznej. Spółka wkracza także na rynek amerykański, stąd jej udział w targach LUXE PACK 2010 w Nowym Jorku.

KATEGORIA INNOWACYJNA USŁUGA:

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać tytułu Lidera Innowacji w kategorii innowacyjna usługa. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 2 wyróżnia honorowe.

 • Wyróżnienie otrzymała firma Socjum S.A. w organizacji za „Kreator serwisów społecznościowych”.
  Usługa dostępna jest dla każdego internauty, bez względu na poziom umiejętności związanych z programowaniem. Pozwala na stworzenie w zaledwie kilka minut zaawansowanego funkcjonalnie serwisu społecznościowego poświęconego danej tematyce.
 • Wyróżnienie otrzymała firma Szatkowski S.C. za „Czyszczenie strumieniowo-ścierne sodą”.
  Usługa pozwala na uzyskanie nowych możliwości w zakresie przygotowania powierzchni. Oczyścić można elementy, które dotąd nie były czyszczone lub proces ich czyszczenia był szkodliwy dla otoczenia. Prezentowana metoda jest przede wszystkim bardziej ekologiczna niż pozostałe oferowane na rynku.

W ramach tegorocznej edycji konkursu przyznane zostało także „Specjalne wyróżnienie Prezydenta Miasta dla najbardziej innowacyjnej firmy z Torunia”. Wyróżnienie otrzymała firma Optiguard Sp. z o.o. za „Centralkę Sieciową Optiguard z oprogramowaniem komputerowym Optiguard Observer”.

Wrzesień 29th, 2015

Zobacz takze: Poprzednie edycje

6 maja 2009 roku poznaliśmy Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw. Tytuł otrzymał Zakład Energoelektroniki TWERDzajmujący się typoszeregiem przemienników częstotliwości o sterowaniu wektorowym serii MFC710 o mocach do 315kW.

W ramach I Europejskiego Tygodnia MŚP ’09 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowała konkurs „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Konkurs miał na celu wyróżnienie i promowanie przedsiębiorstw oraz instytucji badawczo-rozwojowych z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach. Przedmiotem oceny była innowacyjność przedsięwzięcia zrealizowanego w okresie od 01.01.2007 r. do 31.03.2009 r., polegającego na wdrożeniu nowego produktu/usługi lub wdrożeniu innowacyjnej technologii w procesie produkcji.

Liderem Innowacji Pomorza i Kujaw został Zakład Energoelektroniki TWERD zajmujący się typoszeregiem przemienników częstotliwości o sterowaniu wektorowym serii MFC710 o mocach do 315kW. Nagrodę rzeczową w postaci dwóch laptopów oraz sondy różnicowej, napięciowej z dodatkową sondą pomiarową ufundował Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego, a pomocy w pozyskaniu funduszy strukturalnych w postaci bezpłatnego napisania wniosku o dotację udzieli Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zostały przyznane także dwa Wyróżnienia Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego dla Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Oska” Zbigniew Oskwarek, Kazimierz Kasprowicz Sp. J. oraz dla firmy Laserstar Sp. z o.o. Sp. K.

Wrzesień 28th, 2015

Zobacz takze: Poprzednie edycje