Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś swoją firmę do konkursu, wypełnij formularz zgłoszeniowy

Formularz stanowi załącznik nr 1 Regulaminu konkursu.

Ocenie podlegać będą wyłącznie inicjatywy i rozwiązania zrealizowane po dniu 01.01.2014 r.

Pełna definicja mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy znajduje się w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 651/2014.

Poziomy gotowości technologii – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2011 nr 18 poz. 91) 

 

Minął termin składania zgłoszeń do konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2016

ORGANIZATORZY
PATRONI HONOROWI
PARTNERZY