28 września br. w Copernicus Toruń Hotel podczas Gala Finałowa konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2021, przyznano nagrody dla najbardziej innowacyjnych firm i zespołów badawczych z naszego regionu.

Do tegorocznej edycji konkursu napłynęło 56 zgłoszeń. Organizatorzy konkursu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach XIII edycji konkursu przewidzieli liczne nagrody:

 • tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw oraz wyróżnienia w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo akademickie oraz jednostka naukowa/zespół badawczy.
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, przyznał Certyfikat „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie”. 
 • Dodatkowo ufundowane zostały:
 • Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Torunia
 • Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
 • Natomiast JM Rektor UMK w ramach zgłoszeń zespołów badawczych przyznał tytuł „Innowatora UMK”.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Tytuł Lider Innowacji Pomorza i Kujaw 2021, otrzymali:

 •  w kategorii średnie przedsiębiorstwo:

PIXEL Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Rejestrator cyfrowy PVR”.

 • w kategorii małe przedsiębiorstwo:

Noctiluca S.A., za rozwiązanie pod nazwą: „Wdrożenie na rynek innowacyjnych emiterów TADF III generacji, charakteryzujących się ulepszonymi parametrami w zakresie stabilności, szerokiego zakresu pasma emisyjnego oraz możliwości konfigurowania (dopasowania) do różnych specyfikacji matryc, przeznaczonych do produkcji diody OLED III generacji”.

 • w kategorii mikro przedsiębiorstwo:

Nanoseen Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Nanotechnologia przyszłości. Przełomowe i innowacyjne rozwiązanie do odsalania wody – nanomembrany NanoseenX”.

 • w kategorii innowacyjne przedsiębiorstwo akademickie:

BioServ Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych dla produkcji sfunkcjonalizowanego masła”.

 •  w kategorii Jednostka naukowa/zespół badawczy:

Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Otrzymywanie elastycznych pianek poliuretanowych na bazie surowców pochodzących z recyklingu”.

Wyróżnienie w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2021, otrzymali:

w kategorii średnie przedsiębiorstwo:

 • Ekonstal Sp. z o.o. Sp. k., za rozwiązanie pod nazwą: „Kontenerowa komora normobaryczna”.
 • WWEkochem Sp. z o.o. Sp. k., za rozwiązanie pod nazwą: „Głowica do granulacji w pierścieniu wodnym model RW-320”.

 w kategorii małe przedsiębiorstwo:

 • Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Rodzina inwerterów przeznaczonych do zastosowania w instalacjach odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE)”.

 w kategorii mikro przedsiębiorstwo:

 • Torun Technologies Michał Joachimiak, za rozwiązanie pod nazwą: „Nowatorski system do zintegrowanej komunikacji i monitoringu audio-wideo czasu rzeczywistego dla pacjentów COVID-19”.
 • Ai Technika Spółka z o.o.,za rozwiązanie pod nazwą: „Technologia deep learning jako skuteczna metoda diagnozowania”.

 w kategorii przedsiębiorstwo akademickie:

 • Akademickie Centrum Badań AKAMED Sp. z o. o., za rozwiązanie pod nazwą: „Nigrosom 1 w nieinwazyjnym badaniu MR jako nowy biomarker choroby Parkinsona (PD)”.

 w kategorii Jednostka naukowa/zespół badawczy:

 • Zespół Syntezy, Badania i Modelowania Nowych Materiałów Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy – Wydział Chemii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacyjna metoda otrzymywania grafenu zawierającego azot, siarkę lub bor z wykorzystaniem promieniowania gamma”.
 • Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Z natury do inżynierii materiałowej – biomimetyczne materiały separacyjne”.

CertyfikatInnowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie”, otrzymali:

w kategorii Biznes:

 • Ai Technika Spółka z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Technologia deep learning jako skuteczna metoda diagnozowania”.

w kategorii Nauka:

 • Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Otrzymywanie elastycznych pianek poliuretanowych na bazie surowców pochodzących z recyklingu”.

 Nagrody specjalne otrzymali:

 Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Torunia:

 • Nanoseen Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Nanotechnologia przyszłości. Przełomowe i innowacyjne rozwiązanie do odsalania wody – nanomembrany NanoseenX”.

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Bydgoszczy:

 • PIXEL sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Rejestrator cyfrowy PVR”.

 Nagroda specjalna JM Rektora UMK „INNOWATOR UMK”:

 • Katedra Genetyki, Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacyjny (eco)materiał do zastosowania w rolnictwie”.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie.

Na kolejne wydarzenie zapraszamy już w następnym roku.

ORGANIZATORZY
PATRONI HONOROWI
PARTNERZY