Tegorocznych laureatów konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” (LIPIK) poznaliśmy podczas uroczystej Gali Regionalnego Forum Innowacji zorganizowanej 8 listopada 2022 r. w ramach Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu (FINBiS) w Hotelu Filmar w Toruniu,

Do XIV edycji konkursu napłynęło 50 zgłoszeń. Organizatorzy konkursu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewidzieli przyznanie Tytułu Lider Innowacji Pomorza i Kujaw oraz wyróżnień w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo akademickie oraz jednostka naukowa/zespół badawczy;

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, oprócz nagród rzeczowych dla liderów, przyznał również Certyfikat „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie” – dla projektów szczególnie wyróżniających się w skali regionu;

W tym roku nagrody specjalne ufundowali:

 • Nagroda Specjalna JM Rektora UMK „Innowator UMK” – JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala w kategorii Nauka, dla zespołu badawczego wywodzącego się z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Nagroda Specjalna JM Rektora UKW „Innowator UKW” – JM Rektor UKW prof. dr hab.  Jacek Woźny w kategorii Nauka, dla zespołu badawczego wywodzącego się z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Nagroda Specjalna JM Rektora PBŚ „Innowator PBŚ” – JM Rektor PBŚ prof. dr hab. inż. Marek Adamski w kategorii Nauka, dla zespołu badawczego wywodzącego się z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;
 • Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Bydgoszczy w kategorii Biznes – Rafał BruskiPrezydent Miasta Bydgoszczy, dla przedsiębiorstwa mającego swoją siedzibę na terenie miasta Bydgoszcz;
 • Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Torunia w kategorii Biznes – Michał ZaleskiPrezydent Miasta Torunia, dla przedsiębiorstwa mającego swoją siedzibę na terenie miasta Toruń;
 • Nagroda Specjalna Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w kategorii Biznes – Przemysław SztanderaPrezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

 

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO:

 • UNI-KAT Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Wypalarka plazmowa THUNDER 3D”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:

 • Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o. o.,za rozwiązanie pod nazwą: „Rodzina szybkich, naściennych stacji ładowania DC pojazdów elektrycznych typu EVC500 Wallbox o mocy 25 kW”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:

 • Noctiluca S.A., za rozwiązanie pod nazwą: „Tusz do druku wyświetlaczy i oświetlenia OLED”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO AKADEMICKIE:

 • NatChemLab Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Produkt onkologiczny do pielęgnacji skóry po usunięciu zmian nowotworowych”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii JEDNOSTKA NAUKOWA/ZESPÓŁ BADAWCZY:

 • Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Preparaty ograniczające masowe wymieranie pszczół”.

WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE LIDERZY INNOWACJI POMORZA I KUJAW

Wyróżnienie w kategorii: ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO:

 • PIXEL Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „ECO-SDIP. System Przystankowej Informacji Pasażerskiej w technologii e-papier”.

Wyróżnienie w kategorii: MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:

 • La Mare Sp. z o.o.,za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacyjne Houseboaty o dużej autonomii bytowej i energetycznej – MODEL MODERN 14”.

Wyróżnienie w kategorii: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:

 • Ai Technika Spółka z o.o.,za rozwiązanie pod nazwą: „Aplikacja DermLabo – innowacja w ochronie skóry”.

Wyróżnienie w kategorii: PRZEDSIĘBIORSTWO AKADEMICKIE:

 • Grydsen Lab prosta Spółka Akcyjna, za rozwiązanie pod nazwą: „GRYDSEN – urządzenie terapeutyczne dla seniorów z zastosowaniem technologii VR”.

Wyróżnienie w kategorii: JEDNOSTKA NAUKOWA/ZESPÓŁ BADAWCZY:

 • Zespół badawczy Katedry Genetyki we współpracy z Katedrą Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacyjny celowany eko(preparat) wspomagający biodegradację plastiku”.
 • Zespół badawczy Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów – Wydział Inżynierii Materiałowej – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Roślinne biopoliole obniżające palność dedykowane sztywnym piankom poliuretanowym dla budownictwa”.
 • Zespół badawczy Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacyjne polimerowe aktywne maty stosowane do zapobiegania skażeniu środowiska wodno-gruntowego metalami ciężkimi”.

 

CERTYFIKAT “INNOWACYJNA MARKA REGIONU INNOMARE. MADE IN KUJAWSKO-POMORSKIE” w kategorii Biznes:  

 • Fresh Inset S.A., za rozwiązanie pod nazwą: „Ochrona świeżości owoców, warzyw i kwiatów przy użyciu 1-metylocyklopropenu (1-MCP) w formie etykiet i naklejek”.

CERTYFIKAT “INNOWACYJNA MARKA REGIONU INNOMARE. MADE IN KUJAWSKO-POMORSKIE” w kategorii Nauka:

 • Zespół badawczy Pracowni Roślin Ozdobnych i Warzywnych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacje w produkcji, hodowli i ochronie roślin ogrodniczych z wykorzystaniem metod nanobiotechnologicznych”.

Nagroda Specjalna JM Rektora UMK „Innowator UMK”:

 • Wyróżnienie w ramach Nagrody Specjalnej: Zespół badawczy Katedry Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za rozwiązanie pod nazwą: „Bio-otoczka nasienna i technologia jej wytwarzania
 • Nagroda Specjalna: Zespół badawczy Katedry Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą:Preparaty ograniczające masowe wymieranie pszczół”.

Nagroda Specjalna JM Rektora PBŚ „Innowator PBŚ”:

 • Zespół badawczy Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii -Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, za rozwiązanie pod nazwą: „Biotechnologia dla piękna: z laboratorium na rynek – innowacyjne odmiany chryzantemy wielkokwiatowej”.

Nagroda Specjalna JM Rektora UKW „Innowator UKW”:

 • Zespół badawczy Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów Wydziału Inżynierii Materiałowej – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Roślinne biopoliole obniżające palność dedykowane sztywnym piankom poliuretanowym dla budownictwa”.

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Torunia:

 • Noctiluca S.A., za rozwiązanie pod nazwą: „Tusz do druku wyświetlaczy i oświetlenia OLED”.

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Bydgoszczy:

 • Grydsen Lab prosta Spółka Akcyjna, za rozwiązanie pod nazwą: „GRYDSEN – urządzenie terapeutyczne dla seniorów z zastosowaniem technologii VR”.

Nagroda Specjalna Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.:

 • SPE Labs Sp. o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „„RoboCraft” – Kompleksowa usługa wdrożeniowa elastycznych stanowisk zrobotyzowanych z innowacyjnym systemem ich programowania dedykowanym do wsparcia manualnych operacji rzemieślniczych w Małych i Średnich firmach produkcyjnych”.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikomktórzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie!

ORGANIZATORZY
PATRONI HONOROWI
PARTNERZY