Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2009

Podsumowanie

6 maja 2009 roku poznaliśmy Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw. Tytuł otrzymał Zakład Energoelektroniki TWERDzajmujący się typoszeregiem przemienników częstotliwości o sterowaniu wektorowym serii MFC710 o mocach do 315kW.

W ramach I Europejskiego Tygodnia MŚP ’09 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowała konkurs „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Konkurs miał na celu wyróżnienie i promowanie przedsiębiorstw oraz instytucji badawczo-rozwojowych z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach. Przedmiotem oceny była innowacyjność przedsięwzięcia zrealizowanego w okresie od 01.01.2007 r. do 31.03.2009 r., polegającego na wdrożeniu nowego produktu/usługi lub wdrożeniu innowacyjnej technologii w procesie produkcji.

Liderem Innowacji Pomorza i Kujaw został Zakład Energoelektroniki TWERD zajmujący się typoszeregiem przemienników częstotliwości o sterowaniu wektorowym serii MFC710 o mocach do 315kW. Nagrodę rzeczową w postaci dwóch laptopów oraz sondy różnicowej, napięciowej z dodatkową sondą pomiarową ufundował Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego, a pomocy w pozyskaniu funduszy strukturalnych w postaci bezpłatnego napisania wniosku o dotację udzieli Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zostały przyznane także dwa Wyróżnienia Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego dla Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Oska” Zbigniew Oskwarek, Kazimierz Kasprowicz Sp. J. oraz dla firmy Laserstar Sp. z o.o. Sp. K.