Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2021

Podsumowanie

Uroczysta Gala Finałowa konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2021 została zorganizowana 28 września 2021 r. podczas wydarzenia Regionalnego Forum Innowacji w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju w Copernicus Toruń Hotel:

Do XIII edycji konkursu napłynęło 56 zgłoszeń. Organizatorzy konkursu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewidzieli przyznanie Tytułu Lider Innowacji Pomorza i Kujaw oraz wyróżnień w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo akademickie oraz jednostka naukowa/zespół badawczy;

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, oprócz nagród rzeczowych dla liderów, przyznał również Certyfikat „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie” – dla projektów szczególnie wyróżniających się w skali regionu;

JM Rektor UMK Prof. dr hab. Andrzej Sokala w ramach zgłoszeń zespołów badawczych przyznał tytuł Innowatora UMK;

Dodatkowo ufundowane zostały nagrody specjalne przez Prezydentów Miast:

  • Pana Rafała Bruskiego – Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
  • Pana Michała Zaleskiego – Prezydenta Miasta Torunia.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO:

PIXEL Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Rejestrator cyfrowy PVR”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:

Noctiluca S.A., za rozwiązanie pod nazwą: „Wdrożenie na rynek innowacyjnych emiterów TADF III generacji, charakteryzujących się ulepszonymi parametrami w zakresie stabilności, szerokiego zakresu pasma emisyjnego oraz możliwości konfigurowania (dopasowania) do różnych specyfikacji matryc, przeznaczonych do produkcji diody OLED III generacji”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:

Nanoseen Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Nanotechnologia przyszłości. Przełomowe i innowacyjne rozwiązanie do odsalania wody – nanomembrany NanoseenX”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO AKADEMICKIE:

BioServ Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych dla produkcji sfunkcjonalizowanego masła”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii JEDNOSTKA NAUKOWA/ZESPÓŁ BADAWCZY:

Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Otrzymywanie elastycznych pianek poliuretanowych na bazie surowców pochodzących z recyklingu”.

WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE LIDERZY INNOWACJI POMORZA I KUJAW

Wyróżnienie w kategorii: ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO:

Ekonstal Sp. z o.o. Sp. k., za rozwiązanie pod nazwą: „Kontenerowa komora normobaryczna”.

WWEkochem Sp. z o.o. Sp. k., za rozwiązanie pod nazwą: „Głowica do granulacji w pierścieniu wodnym model RW-320”.

Wyróżnienie w kategorii: MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:

Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Rodzina inwerterów przeznaczonych do zastosowania w instalacjach odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE)”.

Wyróżnienie w kategorii: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:

Torun Technologies Michał Joachimiak, za rozwiązanie pod nazwą: „Nowatorski system do zintegrowanej komunikacji i monitoringu audio-wideo czasu rzeczywistego dla pacjentów COVID-19”.

Ai Technika Spółka z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Technologia deep learning jako skuteczna metoda diagnozowania”.

Wyróżnienie w kategorii: PRZEDSIĘBIORSTWO AKADEMICKIE:

Akademickie Centrum Badań AKAMED Sp. z o. o., za rozwiązanie pod nazwą: „Nigrosom 1 w nieinwazyjnym badaniu MR jako nowy biomarker choroby Parkinsona (PD)”.

Wyróżnienie w kategorii: JEDNOSTKA NAUKOWA/ZESPÓŁ BADAWCZY:

Zespół Syntezy, Badania i Modelowania Nowych Materiałów Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy – Wydział Chemii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacyjna metoda otrzymywania grafenu zawierającego azot, siarkę lub bor z wykorzystaniem promieniowania gamma”.

• Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Z natury do inżynierii materiałowej – biomimetyczne materiały separacyjne”.

CERTYFIKAT “INNOWACYJNA MARKA REGIONU INNOMARE. MADE IN KUJAWSKO-POMORSKIE” w kategorii Biznes:  

Ai Technika Spółka z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Technologia deep learning jako skuteczna metoda diagnozowania”

CERTYFIKAT “INNOWACYJNA MARKA REGIONU INNOMARE. MADE IN KUJAWSKO-POMORSKIE” w kategorii Nauka:

Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Otrzymywanie elastycznych pianek poliuretanowych na bazie surowców pochodzących z recyklingu”.

Specjalna Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

Nanoseen Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Nanotechnologia przyszłości. Przełomowe i innowacyjne rozwiązanie do odsalania wody – nanomembrany NanoseenX”.

Specjalna Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy

• PIXEL sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Rejestrator cyfrowy PVR”.

NAGRODA „INNOWATOR UMK” JM REKTORA UMK

• Katedra Genetyki, Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacyjny (eco)materiał do zastosowania w rolnictwie”.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikomktórzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie!