Uroczysta Gala Finałowa konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2021 została zorganizowana 28 września 2021 r. podczas wydarzenia Regionalnego Forum Innowacji w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju w Copernicus Toruń Hotel:

Do XIII edycji konkursu napłynęło 56 zgłoszeń. Organizatorzy konkursu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewidzieli przyznanie Tytułu Lider Innowacji Pomorza i Kujaw oraz wyróżnień w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo akademickie oraz jednostka naukowa/zespół badawczy;

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, oprócz nagród rzeczowych dla liderów, przyznał również Certyfikat „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie” – dla projektów szczególnie wyróżniających się w skali regionu;

JM Rektor UMK Prof. dr hab. Andrzej Sokala w ramach zgłoszeń zespołów badawczych przyznał tytuł Innowatora UMK;

Dodatkowo ufundowane zostały nagrody specjalne przez Prezydentów Miast:

 • Pana Rafała Bruskiego – Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
 • Pana Michała Zaleskiego – Prezydenta Miasta Torunia.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO:

PIXEL Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Rejestrator cyfrowy PVR”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:

Noctiluca S.A., za rozwiązanie pod nazwą: „Wdrożenie na rynek innowacyjnych emiterów TADF III generacji, charakteryzujących się ulepszonymi parametrami w zakresie stabilności, szerokiego zakresu pasma emisyjnego oraz możliwości konfigurowania (dopasowania) do różnych specyfikacji matryc, przeznaczonych do produkcji diody OLED III generacji”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:

Nanoseen Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Nanotechnologia przyszłości. Przełomowe i innowacyjne rozwiązanie do odsalania wody – nanomembrany NanoseenX”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO AKADEMICKIE:

BioServ Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych dla produkcji sfunkcjonalizowanego masła”.

LIDER INNOWACJI POMORZA I KUJAW w kategorii JEDNOSTKA NAUKOWA/ZESPÓŁ BADAWCZY:

Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Otrzymywanie elastycznych pianek poliuretanowych na bazie surowców pochodzących z recyklingu”.

WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE LIDERZY INNOWACJI POMORZA I KUJAW

Wyróżnienie w kategorii: ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO:

Ekonstal Sp. z o.o. Sp. k., za rozwiązanie pod nazwą: „Kontenerowa komora normobaryczna”.

WWEkochem Sp. z o.o. Sp. k., za rozwiązanie pod nazwą: „Głowica do granulacji w pierścieniu wodnym model RW-320”.

Wyróżnienie w kategorii: MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:

Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Rodzina inwerterów przeznaczonych do zastosowania w instalacjach odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE)”.

Wyróżnienie w kategorii: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:

Torun Technologies Michał Joachimiak, za rozwiązanie pod nazwą: „Nowatorski system do zintegrowanej komunikacji i monitoringu audio-wideo czasu rzeczywistego dla pacjentów COVID-19”.

Ai Technika Spółka z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Technologia deep learning jako skuteczna metoda diagnozowania”.

Wyróżnienie w kategorii: PRZEDSIĘBIORSTWO AKADEMICKIE:

Akademickie Centrum Badań AKAMED Sp. z o. o., za rozwiązanie pod nazwą: „Nigrosom 1 w nieinwazyjnym badaniu MR jako nowy biomarker choroby Parkinsona (PD)”.

Wyróżnienie w kategorii: JEDNOSTKA NAUKOWA/ZESPÓŁ BADAWCZY:

Zespół Syntezy, Badania i Modelowania Nowych Materiałów Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy – Wydział Chemii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacyjna metoda otrzymywania grafenu zawierającego azot, siarkę lub bor z wykorzystaniem promieniowania gamma”.

• Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Z natury do inżynierii materiałowej – biomimetyczne materiały separacyjne”.

CERTYFIKAT “INNOWACYJNA MARKA REGIONU INNOMARE. MADE IN KUJAWSKO-POMORSKIE” w kategorii Biznes:  

Ai Technika Spółka z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Technologia deep learning jako skuteczna metoda diagnozowania”

CERTYFIKAT “INNOWACYJNA MARKA REGIONU INNOMARE. MADE IN KUJAWSKO-POMORSKIE” w kategorii Nauka:

Katedra Chemii i Technologii Poliuretanów – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Otrzymywanie elastycznych pianek poliuretanowych na bazie surowców pochodzących z recyklingu”.

Specjalna Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

Nanoseen Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Nanotechnologia przyszłości. Przełomowe i innowacyjne rozwiązanie do odsalania wody – nanomembrany NanoseenX”.

Specjalna Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy

• PIXEL sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Rejestrator cyfrowy PVR”.

NAGRODA „INNOWATOR UMK” JM REKTORA UMK

• Katedra Genetyki, Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacyjny (eco)materiał do zastosowania w rolnictwie”.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikomktórzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie!

4 lipca, 2022

Zobacz takze: Poprzednie edycje

Uroczysta Gala Finałowa konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2020 została zorganizowana 21 października 2020 r. podczas wydarzenia Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej. Wydarzenie mające pierwotnie charakter konferencji hybrydowej, z uwagi na obostrzenia obowiązujące dla strefy czerwonej zrealizowano w formie podcastingu.

Do XII edycji konkursu napłynęło 61 zgłoszeń – to drugi najwyższy wynik w historii. Organizatorzy konkursu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewidzieli następujące nagrody:

 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw oraz wyróżnienia w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo akademickie oraz jednostka naukowa/zespół badawczy;
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, oprócz nagród rzeczowych dla liderów w postaci zestawu do wideokonferencji, przyznał również CertyfikatInnowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie” – dla projektów szczególnie wyróżniających się w skali regionu;
 • JM Rektor UMK Prof. dr hab. Andrzej Sokala w ramach zgłoszeń zespołów badawczych przyznał tytuł Innowatora UMK;
 • Dodatkowo ufundowane zostały nagrody specjalne przez Prezydentów Miast:
 • Pana Rafała Bruskiego – Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
 • Pana Michała Zaleskiego – Prezydenta Miasta Torunia.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Nagrodę Specjalną Jego Magnificencji Rektora UMK „Innowator UMK” przyznano zespołowi badawczemu:

 • Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: – „Ekologiczny sposób ochrony upraw przed patogenami”.

Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano firmie:

 • IBMED VENTIL Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Respirator CoViVENTIL UCM01”.

Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Torunia przyznano firmie:

 • Centrum Reklamy Graffico Jarosław Włodarczyk, za rozwiązanie pod nazwą: „CZYSTOJAK – bezdotykowa stacja dezynfekcji dłoni z modułem laserowego pomiaru temperatury”.

Certyfikat “Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie” przyznano:

w kategorii Biznes, firmie:

 • IBMED VENTIL Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Respirator CoViVENTIL UCM01”.

kategorii Nauka, zespołowi badawczemu:

 • Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetyków na Wydziale Chemii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Materiały opatrunkowe do regeneracji skóry po usunięciu zmian wywołanych czerniakiem”.

Wyróżnienia w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2020” przyznano:

w kategorii średnie przedsiębiorstwo ex aequo, firmom:

 • Chairconcept.com Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Mobilny mebel do mikroapartamentów”.
 • Plast-farb Sp. z o.o. Sp. k., za rozwiązanie pod nazwą: „Jednorazowe rękawice biokompostowalne z dodatkiem aseptycznym”.

w kategorii małe przedsiębiorstwo, firmie:

 • Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych TEVS1000”.

w kategorii mikro przedsiębiorstwo ex aequo, firmom:

 • Reef Factory Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Smart Reef”.
 • ADVICOS POLAND Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Konwersacyjna platforma teleinformatyczna”.”.

w kategorii przedsiębiorstwo akademickie ex aequo, firmom:

 • IBMED VENTIL Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Respirator CoViVENTIL UCM01”.
 • Nano-implant Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Aktywny biologicznie implant ortopedyczny kości promieniowej”.”.

w kategorii jednostka naukowa/zespół badawczy ex aequo:

 • Zespołowi Innowacyjnego Forum Medycznego – Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej Centrum Onkologii i Katedry Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Opracowanie i wdrożenie analizy krążącego DNA nowotworowego u chorych na raka płuca”.
 • Zespołowi Syntezy, Badania i Modelowania Nowych Materiałów, Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „3D RÓŻE GRAFENOWE”.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2020 przyznano:

w kategorii średnie przedsiębiorstwo, firmie:

 • AS PRODUKT Sebastian Pasturek, za rozwiązanie pod nazwą: „Innowacyjna technologia do oczyszczania i odzysku wód popłucznych po płukaniu filtrów basenowych z wykorzystaniem tub filtracyjnych”.

w kategorii małe przedsiębiorstwo, firmie:

 • Synthex Technologies Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Po-zbiorcze przedłużanie trwałości owoców i warzyw”. Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu (1-MCP) – małocząsteczkowego inhibitora receptorów etylenowych, stosowanego na skalę przemysłową do utrzymywania świeżości zerwanych owoców, warzyw i kwiatów”.”.

w kategorii mikro przedsiębiorstwo, firmie:

 • Exon Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Glow.ly – Inteligentne i adaptacyjne oświetlenie LED”.

w kategorii przedsiębiorstwo akademickie, firmie:

 • Bioserv Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Produkcja preparatów stosowanych w leczeniu trudno-gojących ran”.

w kategorii jednostka naukowa/zespół badawczy, zespołowi badawczemu:

 • Katedry Technik Wytwarzania, Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Rozwój technologii wytwarzania kompozycji polimerowych z recyklatem gumy oponowej w kierunku poszukiwania nowych produktów”.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie!

12 maja, 2021

Zobacz takze: Poprzednie edycje

20 listopada 2019 r. w hotelu Bulwar podczas wydarzenia Gospodarka 4.0 Wyzwania dla biznesu i nauki. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2019.  

Do tegorocznej edycji konkursu napłynęło rekordowo 70 zgłoszeń. Organizatorzy konkursu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach XI edycji konkursu przewidzieli liczne nagrody:

 • tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw oraz wyróżnienia w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo akademickie oraz jednostka naukowa/zespół badawczy;
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, oprócz nagród rzeczowych dla liderów w postaci ekspresów do kawy, przyznał również CertyfikatInnowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie”;
 • JM Rektor UMK Prof. dr hab. Andrzej Tretyn w ramach zgłoszeń zespołów badawczych przyznał tytuł Innowatora UMK;
 • Dodatkowo ufundowane zostały nagrody specjalne przez Prezydentów Miast:
 • Pana Rafała Bruskiego – Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
 • Pana Michała Zaleskiego – Prezydenta Miasta Torunia.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Nagrodę Specjalną Jego Magnificencji Rektora UMK „Innowator UMK” przyznano ex aequo:

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za rozwiązanie pod nazwą: – FreezEye Tracker – superszybkie urządzenie do śledzenia ruchu siatkówki oka ludzkiego
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: – „Smart materials” – hybrydowe materiały separacyjne na bazie polifluorku winylidenu (PVDF) z chemicznie przyłączonym chitozanem

Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano:

 • High Technology Glass Polska Sp. z o.o. za rozwiązanie pod nazwą: „Technologia algorytmizacji i automatyzacji cięcia powłoki szkła przewodzącej napięcie dla szkła ogrzewanego (Honeycomb Heated Glass)”.

Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Torunia przyznano:

 • Łukasz Otremba Swimer za rozwiązanie pod nazwą: „Monitoring poziomu płynów z zastosowaniem systemu Lipremos”.

Certyfikat “Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie” przyznano:

w kategorii Biznes:

 • Sorimex Sp. z o.o. Sp.k., za rozwiązanie pod nazwą: „Produkcja elektrod EKG przeznaczonych dla dzieci i młodzieży”.

kategorii Nauka

 • Katedra Genetyki, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów, Wydział Chemii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „PETout- biologiczny preparat przyspieszający rozkład plastiku”.

Wyróżnienia w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2019” przyznano:

w kategorii średnie przedsiębiorstwo:

 • Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „RPHP-100HV Innowacyjny system pakowania pionowego i poziomego opakowań jednostkowych w kartony klapowe oraz tacki”.

w kategorii małe przedsiębiorstwo:

 • Eduexpert Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Produkcja edukacyjnych materiałów multimedialnych”.

w kategorii mikro przedsiębiorstwo ex aequo:

 • Euro Com Project Sp. j. za rozwiązanie pod nazwą: „Produkcja modułów wytwarzanych w technologii PV Graf”.
 • Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o. za rozwiązanie pod nazwą: „GAOO SPECTRUM FIREWORKS – linia ekologicznych fajerwerków”.

w kategorii przedsiębiorstwo akademickie:

 • AM2M Sp. z o.o. sp. k., za rozwiązanie pod nazwą: „Urządzenie do czułościowego badania siatkówki oka”.

w kategorii jednostka naukowa/zespół badawczy:

 • Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej, Innowacyjne Forum Medyczne przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Opracowanie badania diagnostycznego mutacji w genach BRCA1/2 w tkance nowotworowej piersi i/lub jajnika z wykorzystaniem metody NGS”.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2019 przyznano:

w kategorii średnie przedsiębiorstwo:

 • Deligoo Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „autonomiczny system logistyczny”.

w kategorii małe przedsiębiorstwo:

 • Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Szybka ładowarka DC o mocy 50 kW dla elektromobilności”.

w kategorii mikro przedsiębiorstwo:

 • Open Link Sp. z o. o., za rozwiązanie pod nazwą: „System do akwizycji i analizy danych sejsmicznych”.

w kategorii przedsiębiorstwo akademickie:

 • Noctiluca S.A., za rozwiązanie pod nazwą: „Materiały OLED nowej generacji o właściwościach TADF”.

w kategorii jednostka naukowa/zespół badawczy:

 • Katedra Genetyki, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów, Wydział Chemii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „PETout- biologiczny preparat przyspieszający rozkład plastiku”.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie!

17 czerwca, 2020

Zobacz takze: Poprzednie edycje

9 listopada 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym podczas uroczystej Gali Regionalnego Forum Innowacji Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowała X finał konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw”.

Do zeszłorocznej, jubileuszowej edycji konkursu napłynęło 38 zgłoszeń. W ramach kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo akademickie oraz jednostka naukowa/zespół badawczy za najbardziej innowacyjne rozwiązania Kapituła Konkursowa przyznała tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw a także wyróżnienia. Ponadto Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, przyznał Certyfikat: „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie”. Dodatkowo nadane zostały Nagrody Specjalne ufundowane przez Prezydentów Miast Bydgoszczy i  Torunia. Liderzy konkursu otrzymali również nagrody rzeczowe w postaci komputera all-in-one.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2018 w kategorii Średnie przedsiębiorstwo oraz nagrodę rzeczową otrzymała firma: Hanplast Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego w firmie Hanplast dla rozwoju technologii fotowoltaicznych”.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2018 w kategorii Małe przedsiębiorstwo oraz nagrodę rzeczową otrzymała firma: High Technology Glass Polska Sp. z o. o., za rozwiązanie pod nazwą: „HTG Heated Switch Mirror Glass”.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2018 w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo oraz nagrodę rzeczową otrzymała firma: BioServ Sp. z.o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Nowej generacji preparat antyseptyczny”.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2018 w kategorii Przedsiębiorstwo akademickie oraz nagrodę rzeczową otrzymała firma: Neurodio Sp. z o. o., za rozwiązanie pod nazwą: „Projektowanie gier edukacyjnych i terapeutycznych”.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2018 w kategorii Jednostka naukowa/zespół badawczy oraz nagrodę rzeczową otrzymał: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod nazwą: „Kompozyty cementowe z dodatkiem odpadowego pyłu skalnego”.

Wyróżnienie w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2018” otrzymali:

w kategorii Małe przedsiębiorstwo: Zakład Produkcyjno – Usługowy ROMEX Sp. z o.o., za rozwiązanie pod nazwą: „Integracyjne urządzenia siłowni zewnętrznych”;

w kategorii Jednostka naukowa/zespół badawczy: Zakład Teleinformatyki, Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za rozwiązanie pod nazwą: „Walce do ręki spastycznej z ograniczeniami ruchu otwarcia”.

W kategorii mikro, średnie przedsiębiorstwo oraz przedsiębiorstwo akademickie, wyróżnień nie przyznano.

Certyfikat “Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie” w kategorii Biznes otrzymała firma: Neurodio sp. z o. o., za rozwiązanie pod nazwą: „Projektowanie gier edukacyjnych i terapeutycznych”.

Certyfikat “Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made In Kujawsko-Pomorskie” w kategorii Nauka otrzymał: Zakład Genetyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, za rozwiązanie pod nazwą: „Biologiczny stymulator plonowania”.

Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymała firma: High Technology Glass Polska Sp. z o. o., za rozwiązanie pod nazwą: „HTG Heated Switch Mirror Glass”.

Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Torunia otrzymała firma: Neurodio Sp. z o. o., za rozwiązanie pod nazwą: „Projektowanie gier edukacyjnych i terapeutycznych”.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie.

21 sierpnia, 2019

Zobacz takze: Poprzednie edycje

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego razem z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowała ósmą już edycję konkursu „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw”. Ten niezmiennie popularny w naszym regionie konkurs dla przedsiębiorców rozszerzył w tym roku swoją formułę. Oprócz kategorii: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, pojawiły się również: przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki badawcze. W ramach tych kategorii za najbardziej innowacyjne rozwiązania Kapituła Konkursowa przyznała tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw oraz wyróżnienia. Ponadto, w tym roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki przyznał Certyfikat „Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie”. Dodatkowo ufundowane zostały nagrody specjalne ufundowane przez Prezydentów Miast Bydgoszczy i Torunia.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w dniu 30 listopada 2016 r. w Ratuszu Staromiejskim, podczas Gali Forum Ekspansji MŚP organizowanej w ramach obchodów VIII edycji „Europejskiego Tygodnia MŚP 2016”. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

 

TYTUŁY LIDERA:

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2016 w kategorii mikro przedsiębiorstwo otrzymała firma: ABM Space Sp. z o.o., za zgłoszenie pod nazwą: Technologię pochłaniania energii kinetycznej zderzenia.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2016 w kategorii małe przedsiębiorstwo otrzymała firma: Sybilla Technologies Sp. z o.o., za zgłoszenie pod nazwą: „Abot – robotyczne obserwatoria”.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2016 w kategorii średnie przedsiębiorstwo otrzymała firma: KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., za zgłoszenie pod nazwą: Pomysł systemu oddymiającego.

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2016 w kategorii jednostka badawcza/grupa naukowa  otrzymał: Zakład Metod Komputerowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, za zgłoszenie pod nazwą: Innowacyjne rozwiązanie bezpiecznych konstrukcji wsporczych infrastruktury drogowej.

 

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2016 otrzymali:

 • w kategorii średnie przedsiębiorstwo: Plast-farb Sp. z o.o. Sp. k., za zgłoszenie pod nazwą: Koperta z folii wielowarstwowej do przesyłek wrażliwych
 • w kategorii małe przedsiębiorstwo: Bipromasz Sp. z o. o. Sp. k., za zgłoszenie pod nazwą: Wiertnica pozioma sterowana WPS-280S.
 • w kategorii mikro przedsiębiorstwo: Copernicus Computing Sp. z o.o., za zgłoszenie pod nazwą: Globalny system transferu dużych plików.
 • w kategorii przedsiębiorstwo akademickie: LumiDatis Sp. z o.o., za zgłoszenie pod nazwą: Datowanie bezwzględne wieku minerałów metodą OSL z zastosowaniem nowatorskich technik pomiarowych.
 • w kategorii jednostka badawcza/grupa naukowa: Instytut Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, za zgłoszenie pod nazwą: Urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie.

 

CERTYFIKAT INNOMARE

 • Certyfikat “Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie” Kategorii Nauka otrzymał: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, za zgłoszenie pod nazwą: Opracowanie koncepcji oraz wdrożenia innowacyjnej metody wytwarzania sztucznych narządów, na podstawie cech anatomicznych pacjenta.
 • Certyfikat “Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie” Kategorii Biznes otrzymała firma: High Technology Glass Polska Sp. z o.o., za zgłoszenie pod nazwą: Technologia produkcji szkła samoczyszczącego z zastosowaniem hydrofobowej warstwy ochronnej i wymiennych wiązań chemicznych tej warstwy z powierzchnią szkła.
 • Wyróżnienie “Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie” Kategorii Biznes otrzymała firma: Airon Green Energy Turbines, za zgłoszenie pod nazwą: VERTI firmy AIRON Green Energy Turbines.

 

NAGRODY SPECJALNE

Specjalne wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy trafiło do firmy Sybilla Technologies Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Specjalne wyróżnienie Prezydenta Miasta Torunia otrzymała firma Copernicus Computing Sp. z o.o. z Torunia.

 

KAPITUŁA KONKURSOWA

Kapituła konkursowa obradowała w składzie:

 • dr inż. Ewa Rybińska – Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.;
 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności;
 • Michał Korolko – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego;
 • Maciej Krużewski – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.;
 • Waldemar Książczak – Wiceprezes Zarządu „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców;
 • Karol Polasik – Wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu;
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński – J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie.

 

Kolejna edycja już w roku 2017!

23 sierpnia, 2017

Zobacz takze: Poprzednie edycje

VII edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw przeszła do historii

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego już po raz siódmy zorganizowała konkurs „Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw” dla najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

W tym roku napłynęły 32 zgłoszenia: w kategorii innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo zgłosiło się 14 przedsiębiorców, w kategorii innowacyjne małe przedsiębiorstwo zgłosiło się 9 przedsiębiorców, w kategorii innowacyjne średnie przedsiębiorstwo zgłosiło się 9 przedsiębiorców. W konkursie zgłoszono 19 wdrożeń produktowych, 6 usługowych i 7 technologicznych.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w dniu 24 listopada 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim, podczas Gali Forum Ekspansji MŚP organizowanej w ramach obchodów VII edycji „Europejskiego Tygodnia MŚP 2015”.

Statuetki, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozdano w kategoriach: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo. Ponadto ufundowane zostały specjalne wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Prezydenta Miasta Torunia.

Oto oficjalne wyniki konkursu:

KATEGORIA INNOWACYJNE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2015 w kategorii mikroprzedsiebiorstwo otrzymała firma Copernicus Computing Sp. z o.o., za: Superkomputer hybrydowy CPU/GPU „Kopernik”.
„Superkomputer ‘Kopernik’ to najpotężniejszy w regionie klaster do obliczeń rozproszonych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom hybrydowym opracowanym w firmie superkomputer ‘Kopernik’ dysponuje mocą umożliwiającą przyprowadzanie skomplikowanych symulacji fizycznych i renderingu, czyli tworzenia wysokiej jakości obrazów. Ponadto, już w przyszłym roku prace badawczo-rozwojowe zwiększą moc obliczeniową czterokrotnie, pozwalając na wpisanie ‘Kopernika’ na TOP500 – prestiżową listę najpotężniejszych superkomputerów na świecie.”

Wyróżnienie otrzymała firma Syneo.pl Karol Chęciński, za: Narzędzie do planowania i optymalizacji produkcji „Planer”.
„Planer jest profesjonalnym narzędziem do planowania i optymalizacji produkcji. Planer stanowi bazę bezpieczeństwa informacji i wszelkich danych. Jest podstawą właściwego funkcjonowania firm produkcyjnych na całym świecie, ponieważ eliminuje awarie maszyn.″

KATEGORIA INNOWACYJNE MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2015 w kategorii małe przedsiębiorstwo otrzymała firma High Technology Glass Polska Sp. z o.o., za: Wdrożenie przez spółkę HTG innowacyjnej technologii produkcji paneli szkła ogrzewanego.
„Proponowana technologia jest zespołem metod i procesów produkcyjnych służących wytworzeniu laminowanych paneli szkła ogrzewanego umożliwiającego usunięcie z ich powierzchni wilgoci, śniegu czy lodu, a także pozwalającego na ogrzewanie pomieszczeń. Rozwiązania technologiczne dotyczą likwidacji dzisiaj istniejących trudności produkcyjnych i opierają się na połączeniu szkła z obwodem elektrycznym pełniącym jednocześnie funkcję, zarówno zintegrowanego sensora temperatury kontrującego temperaturę powierzchni szkła pokrytego nisko emisyjną powłoką przewodzącą, jak i zintegrowanego elementu zasilającego wykonanego na powierzchni powłoki.”

Wyróżnienie otrzymała firma T Komp Tomasz Kruszewski, za: Opracowanie innowacyjnego narzędzia dla programistów ‘Wehikuł Czasu’.
„Innowacyjne narzędzie dla programistów eliminujące proces debugowania w trakcie tworzenia oprogramowania dla platformy .Net. Pozwala na szybkie wykrywanie i naprawianie błędów w programach. Śledzi i wykrywa źródła błędów na zasadzie cofania się w czasie podczas pracy programów komputerowych. Jest to jedyne na świecie rozwiązanie dla platformy .NET, które rejestruje pełny stan wykonania programu dla każdej linii kodu.”

KATEGORIA INNOWACYJNE ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO:

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2015 w kategorii średnie przedsiębiorstwo otrzymała firma Plast-farb Sp. z o.o. Sp. k., za: Innowacyjną kopertę bezpieczną. „Koperta bezpieczna to specjalnie zaprojektowane opakowanie z folii PE, służące do przechowywania wartościowych przedmiotów, pieniędzy, poufnych dokumentów czy dowodów rzeczowych. Ideą tego typu opakowań jest uniemożliwienie dostępu do zawartości, bez pozostawienia wyraźnych i trwałych śladów na opakowaniu. Zawartość koperty jest chroniona przed dostępem, do momentu trwałego zniszczenia opakowania.”

W tym roku z uwagi na wyrównany poziom w kategorii innowacyjne średnie przedsiębiorstwo, Komisja konkursowa postanowiła przyznać aż cztery wyróżnienia:

Klimat Solec Sp. z o.o., za: System automatyki Wayy.
„System automatyki Wayy to kompleksowy system automatyki umożliwiający monitoring i zarządzanie systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Pozwala na pełną kontrolę i analizę parametrów, a w konsekwencji na optymalizację kosztów utrzymania obiektu.”
Europanels Sp. z o.o., za: System hydro- i termo-izolacji dachów płaskich ThermaMembrane FR.
„System hydro- i termo-izolacji dachów płaskich ThermaMembrane FR to unikalne w skali światowej rozwiązanie integrujące dwie podstawowe funkcje izolacyjne w jednym produkcie, mającym postać płyty izolacyjnej.”
Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o., za: Opracowanie maszyny pakującej opakowania typu pouch w karton zbiorczy.
„Urządzenie umożliwia w pełni automatyczne pakowanie produktów o eliptycznym dnie w karton zbiorczy. Dzięki zastosowaniu komponentów światowej czołówki możliwe jest uzyskiwanie dużych wydajności przez cały okres eksploatacji maszyny. Innowacyjność rozwiązania tkwi w pełnej automatyzacji procesu pakowania.”
FreeVolt Sp. z o.o., za: Moduły fotowoltaiczne EESM III generacji.
„Produkcja i sprzedaż innowacyjnych modułów PV FreeVolt™ stanowi zupełnie nowe standardy na globalnym rynku fotowoltaiki. Ulepszone zestawienie komponentów (BOM), wysoce zautomatyzowany proces produkcyjny oraz liczne innowacje w technologii połączeniowej EESM w powiązaniu z ogniwami słonecznymi nowej generacji przełamują ograniczenia istniejących technologii.”

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Wyróżnienie trafiło do firmy High Technology Glass Polska Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

Nagrodę otrzymała firma Plast-farb Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia.

SKŁAD KAPITUŁY KONKURSOWEJ:

dr inż. Ewa Rybińska – Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

dr Wojciech Daniel – Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia

Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy

dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP

prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Nauki, Badań i Wdrożeń oraz Innowacyjności

prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

prof. dr hab. Robert Karaszewski – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Maria Anna Karwowska – Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan

dr Marcin Kilanowski – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK

Maciej Krużewski – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy w drodze konkursu zdecydowali się pokazać swoje innowacyjne produkty, usługi i technologie. Kolejna edycja już w 2016 roku. Serdecznie zapraszamy już dziś!

27 listopada, 2015

Zobacz takze: Poprzednie edycje