Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz by wziać udział w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 Regulaminu konkursu Lider Eksportu Pomorza i Kujaw 2016 i skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę, oddział/filię lub prowadzących działalność na terenie w województwa kujawsko-pomorskiego. Pełna definicja mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy znajduje się w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 651/2014.

Definicja „eksportu” na potrzeby niniejszego konkursu obejmuje „dostarczenie towarów i/lub usług za granicę niezależnie od sposobu wyprowadzenia, w tym również do państwa członkowskiego Unii Europejskiej”.

Dopuszcza się przyjęcie max 1 zgłoszenie od jednego przedsiębiorstwa.

 

Formularz uczestnictwa w konkursie „Lider Eksportu Pomorza i Kujaw 2016”

Pola oznaczone * (gwiazdką) są wymagane

Informacje o przedsiębiorstwie


Osoba kierująca przedsiębiorstwem


Osoba do kontaktu w sprawie konkursu


1. Całkowity udział eksportu* w sprzedaży przedsiębiorstwa w roku 2015 (maksymalna liczba punktów do zdobycia – 5)


2. Wielkość eksportu w sprzedaży w roku 2015 (maksymalna liczba punktów do zdobycia – 5)


3. Liczba zagranicznych rynków, na które odbywa się eksport przedsiębiorstwa (maksymalna liczba punktów do zdobycia – 5)


4. Formy umiędzynarodowienia firmy w 2015 r. (maksymalna liczba punktów do zdobycia – 5 pkt)


5. Ochrona własności przemysłowej na rynkach zagranicznych w 2015 r. (kryterium decydujące w przypadku, gdy równej liczby punktów w pozycjach 1-4. (maksymalna liczba punktów do zdobycia – 2,5 pkt)


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 listopada 2016 r. do godz. 16 00. Uczestnicy, których zgłoszenia pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną powiadomieni
o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie. Informacja zostanie przesłana na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Kontakt w sprawie konkursu:

Piotr Popielarz
Tel. 56 699 54 83,

e-mail: liderzy@tarr.org.pl

ORGANIZATORZY
PATRONI HONOROWI
PARTNERZY