Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś swoją firmę do konkursu, wypełnij formularz zgłoszeniowy

Załączniki do formularza zgłoszeniowego:

Pełna definicja mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy znajduje się w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 651/2014.

Poziomy gotowości technologii – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2011 nr 18 poz. 91) 

Wykaz Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego

Nie znaleziono żadnych pól.

ORGANIZATORZY
PATRONI HONOROWI
PARTNERZY